IV Niedziela Wielkiego Postu
26 marca 2017
Uzdrowienie niewidomego od urodzenia / J 9,1.6-9.13-17.34-38

III Niedziela Wielkiego Postu
19 marca 2017
Rozmowa Jezusa z Samarytanką / J 4,5-15.19b-26.39a.40-42


Strona ta powstała jako owoc wspólnego pochylania się nad Słowem Bożym grup biblijnych gromadzących się przy klasztorach Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku. Jej celem jest propagowanie coraz popularniejszej metody modlitwy Słowem Bożym - lectio divina.

Chcemy zaproponować konkretną pomoc do tego rodzaju modlitwy. Do każdej Ewangelii niedzielnej zostało przygotowane lectio w oparciu o samo Pismo Św. i komentarze ojców kościoła. Ufamy, że stanie się ono pomocą dla licznych grup biblijnych oraz poszczególnych osób pragnących pogłębić relację z Panem Bogiem w Jego Słowie.


BEST GROUP